Patterns

Auction

name: "zauctionhouse_auction"
size: 54
items:

 expireItems:
  type: INVENTORY
  plugin: zAuctionHouseV3
  inventory: expire
  slot: 47
  isPermanent: true
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZjdhYWRmZjlkZGM1NDZmZGNlYzZlZDU5MTljYzM5ZGZhOGQwYzA3ZmY0YmM2MTNhMTlmMmU2ZDdmMjU5MyJ9fX0="
   name: ""
   lore:
    - "    #92bed8ᴇxᴘɪʀᴇᴅ ɪᴛᴇᴍs"
    - "       #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #e6fff3ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ #ffacd5%zauctionhouse_expired_item% #e6fff3ᴇxᴘɪʀᴇᴅ ɪᴛᴇᴍs "
    - ""
    - "    #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ #8c8c8c• "

 buyItem:
  type: INVENTORY
  plugin: zAuctionHouseV3
  inventory: buying
  slot: 48
  isPermanent: true
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZjM3Y2FlNWM1MWViMTU1OGVhODI4ZjU4ZTBkZmY4ZTZiN2IwYjFhMTgzZDczN2VlY2Y3MTQ2NjE3NjEifX19"
   name: ""
   lore:
    - "     #92bed8ʙᴏᴜɢʜᴛ ɪᴛᴇᴍs"
    - "       #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #e6fff3ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ #ffacd5%zauctionhouse_buying_item% #e6fff3ʙᴏᴜɢʜᴛ ɪᴛᴇᴍs "
    - ""
    - "    #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ #8c8c8c• "

 playerItems:
  type: INVENTORY
  plugin: zAuctionHouseV3
  inventory: items
  slot: 50
  isPermanent: true
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMjU4MDdjYzRjM2I2OTU4YWVhNjE1NmU4NDUxOGQ5MWE0OWM1ZjMyOTcxZTZlYjI2OWEyM2EyNWEyNzE0NSJ9fX0="
   name: ""
   lore:
    - "    #92bed8ʏᴏᴜʀ ɪᴛᴇᴍs"
    - "      #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #e6fff3ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ #ffacd5%zauctionhouse_currents_item% #e6fff3ʏᴏᴜʀ ɪᴛᴇᴍs "
    - ""
    - "   #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ #8c8c8c• "

 categories:
  type: INVENTORY
  inventory: categories
  plugin: zAuctionHouseV3
  slot: 51
  isPermanent: true
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTZjYzQ4NmMyYmUxY2I5ZGZjYjJlNTNkZDlhM2U5YTg4M2JmYWRiMjdjYjk1NmYxODk2ZDYwMmI0MDY3In19fQ=="
   name: ""
   lore:
    - "  #92bed8ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴇs"
    - "     #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ #8c8c8c• "
 informations:
  type: ZAUCTIONHOUSE_UPDATE
  slot: 4
  isPermanent: true
  item:
   material: BELL
   name: '&f'
   lore:
    - "        #92bed8ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴs"
    - "           #8c8c8c&m   "
    - ""
    - "   #e6fff3ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴀᴜᴄᴛɪᴏɴ ʜᴏᴜsᴇ"
    - " #e6fff3ɪᴛ's ᴀ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ᴡʜᴇʀᴇ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀs "
    - "     #e6fff3ᴄᴀɴ sᴇʟʟ ᴏʀ ʙᴜʏ ɪᴛᴇᴍs"
    - ""
    - "         #e6fff3→ ᴜsᴀɢᴇ ←"
    - "    #ffacd5/ᴀʜ sᴇʟʟ #8c8c8c‹&fᴘʀɪᴄᴇ#8c8c8c› #8c8c8c[‹&fᴀᴍᴏᴜɴᴛ#8c8c8c›]"
    - ""
    - "       #e6fff3ɴᴜᴍʙᴇʀ ᴏғ ɪᴛᴇᴍs#8c8c8c: #92bed8%zauctionhouse_counts%"
    - "    #e6fff3sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ#8c8c8c: #92bed8%zauctionhouse_sorting%"
    - ""
    - "   #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ ɪᴛᴇᴍs #8c8c8c•"
    - ""

 change_sort:
  isPermanent: true
  type: ZAUCTIONHOUSE_CHANGE_SORT
  slot: 49
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZGIyZWRlYjAxY2RjZTFkMTM1MWQ5YmY3ZmI3NTNiNmY1NzNhNTZiODY0NzcyOTlhNTEwMzNjYWFjODkzOTQwOCJ9fX0="
   name: "&f"
   lore:
    - "        #92bed8sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ"
    - "          #8c8c8c&m   "
    - ""
    - "     #e6fff3➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
    - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
    - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
    - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
    - ""
    - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ #8c8c8c• "
  placeholder: "%zauctionhouse_sorting_type%"
  value: "DECREASING_DATE"
  action: EQUALS_STRING
  else:
   type: ZAUCTIONHOUSE_CHANGE_SORT
   item:
    url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZGIyZWRlYjAxY2RjZTFkMTM1MWQ5YmY3ZmI3NTNiNmY1NzNhNTZiODY0NzcyOTlhNTEwMzNjYWFjODkzOTQwOCJ9fX0="
    name: "&f"
    lore:
     - "        #92bed8sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ"
     - "          #8c8c8c&m   "
     - ""
     - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
     - "     #e6fff3➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
     - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
     - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
     - ""
     - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ #8c8c8c• "
   placeholder: "%zauctionhouse_sorting_type%"
   value: "DECREASING_PRICE"
   action: EQUALS_STRING
   else:
    type: ZAUCTIONHOUSE_CHANGE_SORT
    item:
     url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZGIyZWRlYjAxY2RjZTFkMTM1MWQ5YmY3ZmI3NTNiNmY1NzNhNTZiODY0NzcyOTlhNTEwMzNjYWFjODkzOTQwOCJ9fX0="
     name: "&f"
     lore:
      - "        #92bed8sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ"
      - "          #8c8c8c&m   "
      - ""
      - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
      - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
      - "     #e6fff3➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
      - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
      - ""
      - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ #8c8c8c• "
    placeholder: "%zauctionhouse_sorting_type%"
    value: "ASCENDING_DATE"
    action: EQUALS_STRING
    else:
     type: ZAUCTIONHOUSE_CHANGE_SORT
     item:
      url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZGIyZWRlYjAxY2RjZTFkMTM1MWQ5YmY3ZmI3NTNiNmY1NzNhNTZiODY0NzcyOTlhNTEwMzNjYWFjODkzOTQwOCJ9fX0="
      name: "&f"
      lore:
       - "        #92bed8sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ"
       - "          #8c8c8c&m   "
       - ""
       - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
       - "     #8c8c8c➡ ᴅᴇᴄʀᴇᴀsɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
       - "     #8c8c8c➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴅᴀᴛᴇ"
       - "     #e6fff3➡ ᴀsᴄᴇɴᴅɪɴɢ ᴘʀɪᴄᴇ"
       - ""
       - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ sᴏʀᴛ ᴛʏᴘᴇ #8c8c8c• "

Back

name: "zauctionhouse_back"
size: 54
items:
 playerHead:
  isPermanent: true
  type: BACK
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNjllYTFkODYyNDdmNGFmMzUxZWQxODY2YmNhNmEzMDQwYTA2YzY4MTc3Yzc4ZTQyMzE2YTEwOThlNjBmYjdkMyJ9fX0="
   name: ""
   lore:
   - "     #92bed8ʙᴀᴄᴋ"
   - "     #8c8c8c&m   "
   - ""
   - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ɢᴏ ʙᴀᴄᴋ #8c8c8c• "
  slot: 50

Decoration

name: "zauctionhouse_decoration"
size: 54
items:
 decorations:
  isPermanent: true
  item:
   material: BLACK_STAINED_GLASS_PANE
   name: "&e"
  slots:
   - 0-9
   - 17-18
   - 26-27
   - 35-36
   - 44-53

Pagination

name: "zauctionhouse_pagination"
size: 54
items:
 previous:
  isPermanent: true
  type: PREVIOUS
  slot: 45
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNjllYTFkODYyNDdmNGFmMzUxZWQxODY2YmNhNmEzMDQwYTA2YzY4MTc3Yzc4ZTQyMzE2YTEwOThlNjBmYjdkMyJ9fX0="
   name: ""
   lore:
    - "         #92bed8ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜs ᴘᴀɢᴇ"
    - "            #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇss ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜs ᴘᴀɢᴇ #8c8c8c• "

 next:
  isPermanent: true
  type: NEXT
  slot: 53
  item:
   url: "eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvODI3MWE0NzEwNDQ5NWUzNTdjM2U4ZTgwZjUxMWE5ZjEwMmIwNzAwY2E5Yjg4ZTg4Yjc5NWQzM2ZmMjAxMDVlYiJ9fX0="
   name: ""
   lore:
    - "          #92bed8ɴᴇxᴛ ᴘᴀɢᴇ"
    - "            #8c8c8c&m   "
    - ""
    - " #8c8c8c• #92bed8ᴄʟɪᴄᴋ #e6fff3ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇss ᴛᴏ ᴛʜᴇ ɴᴇxᴛ ᴘᴀɢᴇ #8c8c8c• "

Last updated